สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจโรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจโรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ได้แก่ โรงเรียน คลอตกวิทยา  โรงเรียนบ้านคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านบึงวิทยาและโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และตรวจสภาพแวดล้อมของโรงเรียนว่ามีความปลอดภัยครู และนักเรียน