สพป.พังงา ร่วมใจ Big Cleaning Day

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ บุคลากร สพป.พังงา ทุกกลุ่ม/หน่วย ร่วมกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) ทำความสะอาด บริเวณอาคารสถานที่ และห้องปฏิบัติงานของ สพป.พังงา ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนจังหวัดพังงา เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาจัดระเบียบในภาพรวมระดับจังหวัด ณ สพป.พังงา