สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พิธีลงนาม MOU ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ระหว่าง โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) (โรงเรียนต้นแบบระดับเงิน) กับ สถานศึกษา 9 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม โรงเรียนบ้านกุดแดง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร โรงเรียนบ้านโนนงาม โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมถ์) และโรงเรียนบ้านห้วยพลวง โดย มี นายสุวิทย์ ผ่องพันธ์ุงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) กล่าวรายงาน และมี ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะครูและนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน