สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมกิจกรรม “วิ่งเพื่อน้อง”

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ นำผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม “วิ่งเพื่อน้อง” จัดโดย มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลง (RUN FOR Disadvantaged Children) เพื่อแบ่งปันน้ำใจให้เด็กยากไร้ในจังหวัดระยองได้เติมเต็มความฝันให้เด็กมีโอกาสได้เรียนจนจบปริญญาตรี งานนี้นอกจากจะได้ทำบุญแล้วยังเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและส่งผลให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพ พร้อมนี้ผู้อำนวยการเขตฯ ได้รับเกียรติให้มอบรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลที่ ๑ – ๓ ประเภทหญิงอายุระหว่าง ๓๐ – ๓๙ ปี ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร