ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานพิธีบวงสรวงแม่โพสพ และเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นการขอบคุณแม่โพสพที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา โดยโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าว ปลูกในวันแม่ มุ่งหวังที่จะเกี่ยวในวันพ่อ แต่ด้วยสภาพภูมิอากาศ ต้องเก็บเกี่ยวก่อนกำหนด ผลผลิตที่ได้จะนำไปเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ตั้งแต่ปี 2554 เรื่อยมา โดยมีผู้บริหาร บุคลากร ครู นักเรียน ท้องถิ่น ประชาชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก