สพป.ชัยนาท รับมอบรองเท้านักเรียนให้กับนักโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 นายธงชัย กายอรุณสุทธิ์ พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (โยธินบูรณะ รุ่น 39) และคณะ มอบรองเท้านักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยนาท จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ และโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ อ.หนองมะโมง รวม 186 คู่ ณ สพป.ชัยนาท โดยมี ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และเจ้าหน้าที่ สพป.ชัยนาท ให้การต้อนรับ #สพป.ชัยนาท ขอขอบพระคุณคณะท่านผู้ใหญ่ใจดีมา ณ โอกาสนี้