สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตและกิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา เป็นประจำทุกวันจันทร์

สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตและกิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา เป็นประจำทุกวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตบริเวณหน้าเสาธง จากนั้นเป็นกิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา เสร็จสิ้นเป็นการประชุมบุคลากรสำนักงาน เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ นำกิจกรรมในครั้งนี้โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒