CHON1 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาก การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิค ระหว่างประเทศ ณ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.20 น. นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี เด็กหญิงธีริศรา  ถนอมเนื้อ รางวัลเหรีญทอง และ เด็กชายณภัทษร  สุกใส  รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิค ระหว่างประเทศ ณ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน   โดยมอบโล่เกียรติยศ แก่นักเรียน และมอบโล่รางวัลให้ครูผู้ฝึกสอน  ณ อาคารเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี