สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับฟังการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   มอบหมายให้   นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ร่วมรับฟังการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562   ผ่านระบบ  Teleconference   ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2