ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.10 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร่วมกับคณะครู และนักเรียน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

นายสมชาย รูปหล่อ : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)