CHON1ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 “สพฐ.เกมส์”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.  นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 “สพฐ.เกมส์”  จะจัดแข่งขันใน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล บาสเกตบอล  วิ่ง 31 ขา และคีตะมวยไทย/ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ในรุ่นอายุการแข่งขัน 3 รุ่น ระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอายุไม่เกิน 15 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอายุไม่เกิน 18 ปี  ซึ่งจะมีการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคัดเลือกตัวแทนระดับ จังหวัด ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2561 คัดเลือกตัวแทนระดับภาค  ระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดชลบุรี   โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1