สพป.ปจ.2 กำหนดมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก (กลุ่มเป้าหมาย)  ที่มีนักเรียนไม่เกิน  40  คน  กำหนดมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้เชิญผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามกลุ่มเป้าหมายร่วมประชุมหารือเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการ/แนวทางในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยคำนึงถึงคุณภาพผู้เรียน  ความพร้อมของโรงเรียน  ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนและนักเรียน  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2