สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดพิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนูพร้อมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ๖๒ ราย

สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดพิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนูพร้อมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ จำนวน ๖๒  ราย

** วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน ๖๒ ราย โดยมี นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
***โอกาสนี้ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยโดยขอให้ตระหนักไว้เสมอว่า เราเป็นครู ความเป็นครูนั้นเป็นกัน ๒๔ ชั่วโมง จนกว่าจะพ้นจากราชการ นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว ต้องมีจิตอาสาอีกด้วย จากนั้น นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้บรรยายในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของครู” ให้ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ในครั้งนี้ได้ตระหนักมากยิ่งขึ้น ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒   อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี