สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับชม Conference จัดทำข้อมูลระบบการคัดครองนักเรียนยากจน และยากจนพิเศษ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รับชม VDO Conference เรื่อง การดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดครองนักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จากว่าที่ ร.ต.ธนู วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก