สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

      สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1

       วันนี้ (19 พ.ย.2562) เวลา 08.30 น.ที่ห้องประชุมล้านนา     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)เชียงใหม่ เขต 1 ดร. อวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย ในโอกาสมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 16 คน ประกอบด้วย 1. นายศักดิ์สิทธิ์  ปัญญาฟู โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 2.นางสาวศิรินภา ติ๊บขัน โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 3.นายธนชาติ กฤษ์หร่าย โรงเรียนบ้านห้วยทราย 4.นางสาวจุฬากรณ์ สิทธิ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 5.นางสาวกัญญ์สิริ มูลถา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 6.นางสาวรัตนา ท่อนกระพี้ โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 7.นางสาวปริณดา ใจวังโลก โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 8.นางสาวณิชานันท์ โตโทน โรงเรียนวัดล้านตอง 9. นางสาวนฤชล แก้วคำมา โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 10.นางสาวสุนิสา เถิงคำ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 11.นางสาวอำภา เลาหมี่ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 12.นางสาวศศิธร จันทร์สุข(โค้วศิริ) โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 13.นางสาวนุจรี มีคำเหลือง โรงเรียนทาเหนือวิทยา 14.นางสาววราภรณ์ บุญทอง โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 15.นายนรา วันทนานุวงศ์ โรงเรียนวัดบ้านน้อย 16.นางสาววิภารัตน์ เมฆยะ โรงเรียนร้องวัวแดง ศรีจันทร์วิทยาคาร
ดร.อวยชัย ศรีกระกูล กล่าวว่า การเป็นครูให้วางตัวอย่างเหมาะสม ดีงาม ตระหนักถึงการมาเป็นครู มีวินัยรับผิดชอบในหน้าที่ การเป็นครูยุคใหม่จะต้องเข้าใจตัวผู้เรียนและคอยให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนได้ ครูต้องขยัน มีเป้าหมาย เดินไปอย่างระมัดระวัง มีสติ มีความมุ่งมั่นในจิตใจทำให้มีคุณค่าและมีความสุข มีกำลังใจที่ดีมีเป้าหมายเพื่อเด็กและองค์กร
ในโอกาสนี้ ดร.ศิริพงษ์ นวลแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานการเรียนการสอนแก่คุณครูคนใหม่สร้างความรู้ความเข้าใจในแต่ละกลุ่มวิชาเอกสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ ต่อจากนั้นครูบรรจุใหม่ ได้จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตรวจสอบประวัติบุคคลที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่ และเดินทางไปรายงานตัวที่โรงเรียนต่อไป
นางสาวนฤชล แก้วคำมา คุณครูผู้ช่วยคนใหม่ กล่าวว่าได้รับแนวคิดดีๆ ในการเริ่มต้นชีวิตข้าราชการครู ซึ่งต้องใช้ความอดทนและการปรับตัวในการทำงานเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เข้ารับการบรรจุ จะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด