สพป.ลำพูน เขต 2 จัดสรรอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดสรรอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต 2