สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนนักกีฬาเทควันโด นักกีฬาเซปักตะกร้อทีมหญิง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความชื่นชมยินดีพร้อมมอบเงินสนับสนุนทีมและนักกีฬาที่เป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแกลูกๆ นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 (ภาคอีสาน) ณ จังหวัดนครพนม ซึ่งมีทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 3 คน ได้แก่ 1.ด.ญ.กัลยา โพธิ์ศรี 2.ด.ญ.วนิดา สาคร 3.ด.ญ.ภัทรวรรณ หนูจันทร์ และเด็กชายตรีโชติ แสงสะระ นักกีฬาเทควันโด โรงเรียนบ้านโนนคร้อ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ทั้งนี้ ผอ.สพป.ชัยภูม เขต 3 ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาทั้งสองประเภทที่ได้เข้าเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในรอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3(อีสาน) ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ นำความสำเร็จ ชื่อเสียง มาให้โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา และจะเป็นการสร้างโอกาสสำคัญที่จะนำไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับประเทศต่อไปในอนาคต