สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬาหนองแต้เกมส์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาหนองแต้เกมส์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา โดยมี นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จำนวน 10 โรงเรียน ประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้