สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต๒ เป็นประธานในการ ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คัดเลือกระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ระยอง เขต ๒ โดยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นศูนย์ประสานงานฯ มีโรงเรียน เข้ารับการคัดเลือกจำนวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนวัดบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง นักเรียนเข้ารับการ คัดเลือก จำนวน ๒ ราย คือ เด็กหญิงวริศรา เขตคีรี โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และนายธีรวัช ภูแซมศรี โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง