++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. 45/2562++

<< วันพุธ ที่ 20  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562  เวลา 07.30 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล   รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 45/2562  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป     ณ  ห้องประชุม  Conference   หน้าห้องผู้อำนวยการ     ++   +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน รายงาน//

 

3698

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน