ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน”ภูพานราชนิเวศน์”

เมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน 2562  ดร.เจริญ   ราชโสภา   ผอ.สพป.สกลนคร เขต  2 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน”ภูพานราชนิเวศน์” ครั้งที่ 38 ประจำปี 2562   ณ สนามกีฬากลาง อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร  โดยขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เพื่อวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนที่มีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีความสนใจในการเล่นกีฬาฟุตบอลและเปิดโอกาสให้พสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด ในโอกาสที่เสด็จฯแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ โดยนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธี……..ชุลีพร/ข่าว