สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกล “พุธเช้า .. ข่าว สพฐ.”

พป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงาน ร่วมประชุมทางไกลรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกล รายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน โฆษกประจำสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินรายการ