ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8, 9 (ภาคตะวันออก)

วันที่  20  พฤศจิกายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา  โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำเขตตรวจราชการที่ 8, 9  (ภาคตะวันออก)  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยนายอำนาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการ  กพฐ.  เป็นประธานการประชุม  พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 8, 9  (ภาคตะวันออก)  และผู้บริหารโรงเรียนหลักในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต  1  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี