สพป.อุดรธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 45/2562 ผ่านระบบ Video Conference

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 45/2562 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา หลังรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ได้ดำเนินการประชุมเพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1