สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ตรวจติดตามผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน โดยมีนายจรัส  คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

ได้ชื่นชมให้กำลังใจคณะครูและทีมบริหารทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดการศึกษาส่งผลให้เป็นที่ยอมรับต่อชุมชนและท้องถิ่น  จึงขอความร่วมมือคณะครูและผู้บริหาร ร่วมวางแผนจัดทำโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและวางแผนจัดโครงการวัดผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6  อีกทั้งขอความร่วมมือดูแลนักเรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ พร้อมตรวจสอบติดตามนักเรียนที่มีผลการวัดผล 0,ร,มส เร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนจบการศึกษาด้วย

ณรงค์  ศรีตาบุตร

พนักงานขับรถ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน