สพม.36 ร่วมเป็นเกียรติในการมอบสติ๊กเกอร์ “รถนักเรียนปลอดภัย ภาคเรียนที่ 2”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบสติ๊กเกอร์ “รถนักเรียนปลอดภัย ภาคเรียนที่ 2”  ให้กับรถรับ-ส่ง นักเรียน ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก  ณ  สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา  โดยมีโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นโรงเรียนต้นแบบของการใช้รถรับ-ส่ง นักเรียน ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน ของกรมการขนส่งทางบก ในครั้งนี้ด้วย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว