สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       ดร.อวยชัย ศรีดระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมวิเคราะห์โครงการ เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหาร จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่ และบริบทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1