สพม.36 ร่วมต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ณ ห้องรับรอง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งคณะองคมนตรี มีกำหนดการตรวจโรงเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมบุคลากรและนักเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา เขตจังหวัดพะเยา จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบไปด้วย 1.โรงเรียนบ้านสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา 2. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา และ 3 โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว