การประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการ โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ สพม.36 

วันที่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการ โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1  ณ  ห้องเกียรติยศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จำนวน 10 คน /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว