ครูอนันต์ รักแย้ม ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส รร.สันกำแพง รับทุนการศึกษาจากสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ แสดงความยินดีพร้อมกับมอบช่อดอกไม้ และเงินสนับสนุนการเดินทางจากสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนสันกำแพง ให้คุณครูอนันต์ รักแย้ม ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสันกำแพง ในโอกาส ได้รับทุนการศึกษาจากสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จากการประกวดการเเข่งขันสื่อวีดีทัศน์ภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัลรองชนะ เลิศอันดับ ๑ ในหัวข้อ Innovation et créativité (นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์) ซึ่งในการเดินทางในครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดี ในการพัฒนาตนเองทางด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ณ สถาบัน L’institut de Touraine, เมือง ตูร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖