สพม.36 เข้าร่วมการประชุมเตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางสายสุดา ใจกล้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมการประชุมเตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2563  ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.1805 ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดจัดงานพ่อขุนเม็งรายฯ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว