ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นิเทศ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และร่วมการสะท้อนคิด กิจกรรม “School in School รวม 11 โรงเรียนเป็นหนึ่ง ด้วย PLC 5Co ยุคดิจิทัล” ของกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1 (กุดชุม คำน้ำสร้าง)

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นิเทศ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และร่วมการสะท้อนคิด กิจกรรม “School in School รวม 11 โรงเรียนเป็นหนึ่ง ด้วยกระบวนการ PLC 5Co ยุคดิจิทัล” ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 1 (กุดชุม คำน้ำสร้าง) ณ โรงเรียนบ้านหนองแก อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
นายกรุงศรี พิมพ์พรหม : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก
กรุงศรี พิมพ์พรหม : ภาพ

  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2