สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘, ๙ (ภาคตะวันออก)

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘, ๙ (ภาคตะวันออก) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริหารโรงเรียนหลักของเขตพื้นที่ในเขตตรวจราชการที่ ๘, ๙ โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมฯ