ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร และ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน อำเภอเมือง สอบถามปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขพร้อมกล่าวให้ขวัญกำลังใจแก่คณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี