ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานพิธีทำบุญ+เปิดป้ายอาคาร โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีทำบุญและพิธีเปิดป้ายอาคารโรงอาหารชัยยะวงศาร่วมกตัญญูและหอประชุมบารมีครูบาวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อใช้เป็นโรงอาหาร เป็นห้องประชุมในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน หน่วยงานทางการศึกษา และชุมชน ด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสพฐ.ในการก่อสร้างโรงอาหารแบบ101ล./27 และงบสนับสนุนนจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 12,635,500 บาท