สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมการสร้างรายได้และฝึกประสบการณ์ให้กับนักเรียน

เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” โดยนายสุเทพ  วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ในงานมีผู้บริหาร ครู นักเรียน ในสังกัด  มาออกร้าน แสดงผลงาน จำหน่ายสินค้าที่ผลิตเอง สร้างรายได้และฝึกประสบการณ์จริงให้กับนักเรียน ที่วัดดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร หลังจากนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดดงกลาง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษา อาหารกลางวัน ห้องสมุด ความปลอดภัย ความสะอาด ของโรงเรียน