สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ มอบน้ำดื่ม จำนวน 800 ขวด ให้กับสำนักงานลูกเสือจังหวัดกระบี่ เพื่อใช้ในกิจกรรมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

วันที่  22  พฤศจิกายน  2562  ที่สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่  นายจิรศักดิ์  เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  รับมอบน้ำดื่ม เพื่อใช้ในกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 ให้กับสำนักงานลูกเสือจังหวัดกระบี่  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562   จำนวน  800 ขวด จากนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

สำหรับวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6   ซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การคมนาคม กิจการเสือป่าและลูกเสือ ทั้งยังทรงเป็นกวีเอกที่เก่งกาจในด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี โดยภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่เสด็จสวรรคต ทางการก็ได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันวชิราวุธ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ในทุกๆ ปี เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีจะจัดให้มีพิธีวางพวงมาลา ตลอดจนการทำถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น    ในส่วนของสำนักงานลูกเสือจังหวัดกระบี่ ได้จัดกิจกรรม  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ เป็นประจำทุกปี  และสำนักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วยการมอบน้ำดื่มจำนวน  800 ขวดให้เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา