ผู้บริหารใหม่ MOU ในการปฏิบัติงาน

 

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562   นายไพฑูรย์     อรุณศรีประดิษฐ์    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1. ร่วมพิธี บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่าง ผู้บริหารใหม่ (MOU) กับศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  จำนวน 26 ราย   ณ ห้องประชุม พระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1