ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดการประชุมชมรมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น. นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุม “ชมรมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ  ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปรึกษาหารือ              ข้อราชการและกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรมฯ