สพป.ตาก เขต 1 จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มโรงเรียน

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีกลุ่มโรงเรียนทุ่งกระเชาะ – ท้องฟ้า ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬา โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา เสริมสร้างความสามัคคี หันมาสนใจกีฬา และให้รู้จักการวางแผนในการทำงาน

.