ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2562 ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพมหานคร