ผอ.สพป.ชัยนาท ปิดการแข่งขันกีฬา ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 ประจำปี 2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.00 น. ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19 – 21 พ.ย.62 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา โดยมี นายเวหา มลัยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา  หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงและห่างไกลยาเสพติด โดยประธานในพิธีได้ให้ข้อคิด ข้อแนะนำ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา พร้อมประชุม มอบนโยบาย แก่ผู้บริหาร