ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่อาคารหอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.วัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562  โดยเป็นกลุ่มโรงเรียนในโครงการวัตถุประสงค์พิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงมีเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งกลุ่มโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการเป็นประจำทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดระหว่างโรงเรียน สร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในการเป็นครูของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ และมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว