สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรม “ปั่นปันรัก เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น” BIKE FOR SUTDENT NK1 สัญจร (อำเภอสังคม)

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น” BIKE FOR SUTDENT NK1 สัญจร (อำเภอสังคม)  ณ โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 โดยมี นายสุวิทย์  คำสอนทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทานาบอน ประธานดำเนินงาน กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์กิจกรรม ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการระดมทรัพยากรในการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์แก่ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ที่ได้รับผลกระทบจากการประสบภัยต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน และเพื่อเสริมสร้างเจตคติกลุ่มสัมพันธ์ที่ดีในการออกกำลังกายและเกิดการรวมกลุ่มในการปั่นจักรยานเพื่อการออกกำลัง ระยะทางในการปั่น คือ 25 กิโลเมตร จากโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 ไปตามเส้นทางถนนหนองคาย-เลยเลียบแม่น้ำโขง สิ้นสุดที่โรงเรียนบ้านหนอง อำเภอสังคม มีผู้เข้าร่วมปั่นกว่า 200 คน ทั้งนี้หลังจากเสร็จกิจกรรมปั่นแล้ว ดร.อนันต์ พันนึก และทางผู้ร่วมกิจกรรมได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนอีกด้วย