กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายกรกต ธำรงวงสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ” ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยมี นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กล่าวรายงาน และมี นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รอง ผอ.สพม.30 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.30 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1, 2,3 และ สพม.เขต 30 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษากว่า 400 คน การจัดแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิทั้ง 4 เขต และแสดงออกถึงความเป็นเอกภาพในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1veNe019ldtt8nXR52wSPZO2Zxk1aiTuP?usp=sharing