สพป.ชลบุรี เขต 1 MOU สร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้ “โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรีสำหรับสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา” ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี และ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.ชลบุรีเขต 1 ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี