สพม.22 เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์

สพม.22 โดยนายจักราวุธ สอนโกษา เป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “มรุกขนครเกมส์” ประเภทกีฬาบริดจ์ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเปือยงาม  ดำเนินการคัดมีจังหวัดส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน  8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดศรีสะเกษ,จังหวัดหนองคาย,จังหวัดอำนาจเจริญ,จังหวัดมหาสารคาม,จังหวัดอุดรธานี,จังหวัดนครพนม โดยมีนักกีฬา ผู้จัดการทีม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 130 คน และได้จัดพิธีมอบเหรียญรางวัล หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว