นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานคณะกรรมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานคณะกรรมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  สำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดประกอบพิธีวางพวงมาลา  และถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย มีสถาบันการศึกษาทุกสังกัด  จำนวน ๑๑ แห่ง  รวมลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมประกอบพิธีทั้งสิ้นจำนวน ๑,๐๐๐ คน ซึ่งมีนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานวางพวงมาลา