สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2561-2565 ณ อำเภอเนินสง่า

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น….นายนิวัฒน์ แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  มอบหมาย น.ส.อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ในนามคณะทำงานระดับจังหวัดชัยภูมิ  เข้าร่วมเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2561-2565 โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการเสาวนาเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแผ่นพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2561-2565 “ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข”  และมีนายมานพ  จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอเนินสง่ากล่าวต้อนรับ และแนะนำหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ มีนายนาคพงศ์ จงกลาง ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งหวายโกรกตาแป้น ประธานเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม นำเสนอปัญหาด้านการศึกษาในเวทีเสวนาฯ ณ วัดบึงบริบูรณ์ ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ