สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการแข่งขัน”กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ” ครั้งที่ 2

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน  เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วย บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขัน”กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ” ครั้งที่ 2   ได้รับเกียรติจากนายกรกต  ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ โดยมีนายธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิทั้ง 4 เขต  ส่งเสริมการติดต่อประสานงานกันระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและเพื่อความเป็นเอกภาพในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดยการนำทีมนักกีฬาจากนายมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3, นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รอง ผอ.สพม.30 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.30 และเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาฯ นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ,2,3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 400 คน มีการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท คือ 1.ฟุตบอลชาย 7 คน  2.วอลเลย์บอลหญิง และกีฬาพื้นบ้าน และการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ